nulfejlskultur

Om hvordan nulfejlskultur lammer en arbejdsplads

NULFEJLSKULTUR: Jeg arbejdede engang et sted, hvor min chef under stor fanfare hang en plakat op med en tekst, der lød noget i retning af, at hvis ikke man laver fejl, så laver man ikke noget. Der var højt til loftet på den arbejdsplads. Der blev truffet hurtige beslutninger, og vi fik noget fra hånden. Jeg vil ikke påstå, plakaten ændrede noget særligt, fordi det allerede var en velsmurt arbejdsplads, og plakaten satte blot en streg under, at det var ok, at medarbejderne traf beslutninger i de svære situationer, som krævede handling.

Budskabet gav heller ikke anledning til flere fejl, selvom vi havde tilgivelse på forhånd. Min chef havde sammensat et hold af mennesker, som havde de faglige og menneskelige kompetencer til at træffe de rigtige beslutninger. Og indsigt til at vide, hvornår de skulle have hjælp. Og derfor gav han os carte blanche til at handle.

Jeg vil gætte på, at langt de fleste chefer, der er med til at sætte eget hold, vil mene, at de har sammensat et godt ét. Mennesker med kompetencer og erfaring, der matcher det ansvar, de sidder med. Alligevel har jeg mere end én gang oplevet, at en nulfejlskultur har lammet en hel arbejdsplads, og det behøver ikke komme fra den nærmeste chef. Ofte kommer det fra et sted langt højere oppe i hierarkiet, og sådan noget har det med at sive ned igennem lagene og samle sig i bunden hos de menige medarbejdere.

Når der ikke er et facit
Nulfejlskulturen er kendetegnet ved en gennemgribende frygt for at lave en fejl – altså gøre noget forkert. Nogle gange er nulfejlskultur en frygt for ikke at træffe den mest korrekte beslutning, og den slags er endnu værre end blot frygten for at begå fejl.

På rigtig mange moderne arbejdspladser er det svært at sætte et facit under noget, og derfor er det også svært at konkludere, hvornår man er klædt godt nok på til at træffe en beslutning. Hvornår man kan udpege den bedste løsning. Er det, når man har holdt to møder eller ti møder? Er det, når man har kørt rapporter på fire eller seks parametre? Der er vitterligt ingen, der ved det. Hvis arbejdspladsen ikke lider af nulfejlskultur, så skaber det ikke de store problemer, men hvis den gør, så giver det ofte anledning til anseelige mængder af pseudoarbejde, som jeg skrev om for et par uger siden.

Medarbejderne sender helt simple spørgsmål videre til deres chef, og endnu værre til menige medarbejdere i andre afdelinger, som er lammet af samme nulfejlskultur og derfor sender det videre til deres chef og endnu en afdeling. Og således sidder en hel organisation og har travlt med banaliteter, som ofte er uden betydning.

Nulfejlskultur koster også på bundlinjen
På min førnævnte gamle arbejdsplads blev der indimellem begået fejl. Og det blev taget alvorligt, for det skal man med den slags. Det gav anledning til at drøfte rammerne for vores arbejde, samt hvornår vi som medarbejdere skulle tage chancer. Meget mere blev der dog ikke trådt rundt i fejltrinnene, for arbejdspladsen var ikke præget af selvhøjtidelighed. Vi vidste alle, at om end vores arbejde føltes vigtigt, så var vi ikke verdens omdrejningspunkt.

Nogle fejl kan i værste tilfælde koste rigtig, rigtig mange penge eller lave ridser i en organisations omdømme, og den slags er dyrt. Og det nytter selvfølgelig heller ikke at have en hel hær af autonome medarbejdere, der træffer beslutninger på forgodtbefindende. Der skal klare rammer til og en høj grad af tillid, men når det er på plads, kan man komme langt.

Men mens virksomhederne med nulfejlskultur kan bryste sig af sjældent eller aldrig at begå fejl, tror jeg, de glemmer, at det går ud over medarbejdertilfredsheden og tager momentum, initiativ, udvikling og handlekraftighed af dagsordenen. Gad vide, hvad det koster på bundlinjen?

Mere fra www.mettem.dk
Om at vide hvad man ikke vil i sit arbejdsliv
Om at sige farvel til lønmodtagermentaliteten

Følg med på Facebook eller Instagram

Follow on Bloglovin

 

 

 

 

 

 

 

Posts created 92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top