ligestilling

Om kvindekamp og ligestilling i erhvervslivet

LIGESTILLING: Jeg var med til at arrangere et større event i sommer i forbindelse med mit arbejde. Vi havde syv talere på dagen, og forinden brainstormede vi over, hvem vi skulle invitere på scenen. Vi sikrede os et godt mix mellem kompetencer og baggrund og sørgede for, at de syv talere anlagde forskellige vinkler på deres oplæg, så der ikke blev gentagelser. Et program med høj faglighed og bredde. Det eneste, vi ikke lige fik taget højde for, var kønsfordelingen, og således trådte syv mænd skiftevis på scenen og talte til forsamlingen af 120 mennesker.

Jeg skænkede det ikke en tanke inden arrangementet, på dagen eller i dagene efter. Det var først, da min mandlige kollega fortalte, at det var blevet bemærket af en gæst, at jeg blev opmærksom på det. Og så sad jeg der med et fåret ansigtsudtryk og en nagende tvivl om, hvorvidt jeg burde have holdt en plads til mine medsøstre.

Min kollegas næste spørgsmål var, hvad min holdning er til emnet, og jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg sad til gengæld med følelsen af, at jeg burde have svar parat, fordi jeg burde have tænkt over det.

Diversitet og køn
Det havde jeg ikke, men det har jeg til gengæld sidenhen. Jeg har tænkt over, hvorfor alle mine tanker handlede om, hvad jeg burde have gjort, set og syntes. Og hvorfor jeg her nogle uger senere til stadighed ikke tillægger det noget videre negativt, at der ikke var en kvinde blandt talerne. Selvom det selvfølgelig altid er godt med et mix, men det gælder på alle fronter; alder, oprindelse, politiske overbevisning, uddannelse, etnicitet og så videre. Vi søgte bredt og fagligt, da vi sammensætte programmet, og der var åbenbart ganske få kvinder på det felt.

ligestilling

For mig handler kvindekampen om diskrimination mod og misbrug af kvinder, og der vil jeg gerne holde fanen meget højt. Til gengæld identificerer jeg mig uendelig lidt med den kvindekamp, der udspiller sig i det offentlige rum blandt de ressourcestærke, og derfor synes jeg også, det er uinteressant at holde en plads til en ressourcestærk kvinde, for hun har ikke behov for at blive hjulpet mere end alle andre. Jeg føler mig ikke som en medsøster til hende, ligesom jeg heller ikke føler, jeg har behov for allierede på baggrund af mit køn. Jeg er mig. Mod eller med alle andre ressourcestærke individer i verden på tværs af alle de faktorer, der gør os forskellige fra hinanden. Og her er køn lige så vigtigt eller ikke-vigtigt som oprindelse og alder. Så selvfølgelig vil jeg gerne holde pladser til seje kvinder, men det er fordi, de er seje, og ikke fordi de er kvinder.

Debatten er drivkraften
Jeg synes dog absolut, det er på sin plads med en mere ligelig fordeling af kønnene i erhvervslivet, men jeg synes, vi skal overveje metoden og huske, hvor få år kvinder har været aktive på arbejdsmarkedet, og hvor meget der faktisk allerede er sket.

Vi gør noget rigtigt ved hele tiden at debattere kvinders rolle i erhvervslivet, fordi det skaber opmærksomhed omkring det faktum, at det er i menneskets natur at vælge en ligesindet til en betroet rolle. Så når en mandlig chef skal uddelegere en del af sine arbejdsopgaver til en teamleder, så føles det trygt at vælge en person, der minder om ham selv. Det synes jeg ikke, der er noget underligt i, og jeg tror ikke, der er ond vilje i det. Det sker helt ubevidst, og det er derfor, vi skal tale om kvinders rolle i erhvervslivet. For at øge bevidstheden hos dem der sidder på magten, få dem til at tage stilling til emnet og tænke i alternativer til det, de altid har gjort. Ressourcestærke kvinder skal ikke holde pladser til hinanden men arbejde mod et erhvervsliv, hvor vi er hævet over køn. Det tager tid, og det er vi nok nødt til at give det, men lad os holde debatten i gang, for det er den, der driver sagen fremad.

Kvindekampen mod diskrimination og misbrug er et slag, der skal udkæmpes med helt andre midler og af os alle. Men det er en helt anden sag.

Følg med på Facebook eller Instagram

Follow on Bloglovin

Mere fra www.mettem.dk
Fire bøger af kvinder om kvinder
2018: En sommer i billeder

Posts created 92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top